Alternativer for trådløs fjernkontroll (ML-L7).

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Koble til en valgfri ML-L7 fjernkontroll via Bluetooth. Du kan også tilordne roller til Fn1/Fn2- knappene på ML-L7 .

  • For funksjonene som kan brukes med fjernkontrollen og tilkobling av dette kameraet og fjernkontrollen, se " ML-L7 fjernkontroll " i " Annet kompatibelt tilbehør " ( ML-L7 fjernkontroll ).

Trådløs fjerntilkobling

AlternativBeskrivelse
[ Aktiver ]Begynn å koble til en sammenkoblet ML-L7 . Hvis kameraet er koblet til en smarttelefon eller datamaskin, vil tilkoblingen til disse enhetene bli avsluttet.
[ Deaktiver ]Koble fra ML-L7 .

Lagre trådløs fjernkontroll

Par kameraet med en ML-L7 . Når kameraet er i standby for paring, trykk og hold inne strømknappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder eller lenger. Når sammenkoblingen er fullført, blinker fjernkontrollens statuslampe grønt med ca. 3 sekunders intervaller.
Kun én fjernkontroll kan pares per kamera. Bare den sist parede fjernkontrollen er aktivert.

Slett trådløs fjernkontroll

Slett en sammenkoblet ML-L7 .

Tilordne Fn1-knapp / Tilordne Fn2-knapp

Velg rollen som er tildelt Fn1- eller Fn2- knappen på ML-L7 .

AlternativBeskrivelse
[ Samme som kamera K -knapp ]Still inn samme rolle som kameraets K -knapp.
[ Samme som kamera G -knapp ]Still inn samme rolle som kameraets G -knapp.
[ Samme som kamera i -knappen ]Still inn samme rolle som kameraets i -knapp.
[ Ingen ]Å trykke på knappen har ingen effekt.