Bildeinformasjon

Bildeinformasjon legges over bilder som vises i fullskjermsavspilling. Trykk på 1 , 3 eller DISP -knappen for å bla gjennom bildeinformasjonen som vist nedenfor.

1Filinformasjon
2Eksponeringsdata 1
3Marker skjerm 1
4RGB-histogram 1
5Opptaksdata 1, 2
6Stedsdata 3
7Oversiktsdata 1
8Ingen (kun bilde) 1
 1. Vises bare hvis det tilsvarende alternativet er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.
 2. Opptaksdatalisten har flere sider, som kan vises ved å trykke 1 eller 3 .
 3. Plasseringsdata vises bare hvis de var innebygd i bildet på tidspunktet det ble tatt.

Filinformasjon

1Beskytt status (Beskytter bilder mot sletting )
2Retusjeringsindikator (N Retusjermenyen: Lage retusjerte kopier )
3Last opp merking (Velg for opplasting )
4Fokuspunkt* (Ta bilder ( b auto) )
5Rammenummer/totalt antall rammer
6Bildekvalitet (Bildekvalitet )
7Bildestørrelse (Bildestørrelse )
8Bildeområde (Velg bildeområde )
9Tidspunkt for opptak (Tidssone og dato )
10Dato for opptak (Tidssone og dato )
11Vurdering (Ranger bilder )
12Mappenavn (Lagringsmappe )
1. 3Filnavn (Filnavn )
 1. Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

Eksponeringsdata

1Mappenummer – rammenummer (Lagringsmappe )
2Fotograferingsmodus (Modusvelgeren )
3Lukkerhastighet (S (lukkerprioritert auto) ,M (manuell) )
4blenderåpning (A (blenderprioritert auto) ,M (manuell) )
5Eksponeringskompensasjonsverdi (Eksponeringskompensasjonsskiven )
6ISO-følsomhet* (ISO-følsomhetsskiven )
 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

Fremhev skjerm

1Høydepunkter (områder som kan være overeksponert)
2Mappenummer – rammenummer (Lagringsmappe )

RGB histogram

1Mappenummer – rammenummer (Lagringsmappe )
2Hvit balanse (hvit balanse ,hvit balanse ,hvit balanse )
Fargetemperatur (Velge en fargetemperatur )
Forhåndsinnstilt manuell (Forhåndsinnstilt manual )
Finjustering av hvitbalanse (Finjustering av hvitbalansen )
3Histogram (RGB-kanal)
4Histogram (rød kanal)
5Histogram (grønn kanal)
6Histogram (blå kanal)

Avspillingszoom

For å zoome inn på bildet i histogramvisningen, trykk X . Histogrammet vil bli oppdatert for å vise kun dataene for den delen av bildet som er synlig på skjermen. Bruk multivelgeren til å bla til områder av rammen som ikke er synlige på skjermen. Trykk på W ( Q ) for å zoome ut.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Piksellysstyrke (tone) plottes på den horisontale aksen og antall piksler på den vertikale aksen.

 • Hvis bildet inneholder objekter med et bredt lysstyrkespekter, vil fordelingen av toner være relativt jevn.
 • Hvis bildet er mørkt, vil fordelingen flyttes til venstre.
 • Hvis bildet er lyst, vil fordelingen flyttes til høyre.

Økende eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen av toner til høyre, mens redusert eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen til venstre. Histogrammer kan gi en grov ide om den totale eksponeringen når sterkt omgivelseslys gjør det vanskelig å se bilder på skjermen.

Histogramvisningen

 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.
 • Kamerahistogrammer kan avvike fra de som vises i bildebehandlingsapplikasjoner. Bruk dem som en guide til faktisk tonefordeling.

Skytedata

Se innstillingene som var gjeldende på det tidspunktet bildet ble tatt. Opptaksdatalisten har flere sider, som kan vises ved å trykke 1 eller 3 .

Grunnleggende opptaksdata

1Måling (Måling )
Lukkertype (d4: Lukkertype )
Lukkerhastighet (S (lukkerprioritert auto) ,M (manuell) )
blenderåpning (A (blenderprioritert auto) ,M (manuell) )
2Fotograferingsmodus (Modusvelgeren )
ISO-følsomhet 1 (ISO-følsomhetsskiven )
3Eksponeringskompensasjonsverdi (Eksponeringskompensasjonsskiven )
Optimal eksponeringsjustering 2 (b3: Finjuster optimal eksponering )
4Brennvidder
5Linsedata
6Fokusmodus (Fokusmodus )
AF-områdemodus (AF-områdemodus )
7Vibrasjonsreduksjon (Vibrasjonsreduksjon )
8Hvitbalanse 3 (hvit balanse ,hvit balanse ,hvit balanse )
9Finjustering av hvitbalanse (Finjustering av hvitbalansen )
10Farge rom (Farge rom )
11Navn på kamera
12Bildeområde (Velg bildeområde )
1. 3Mappenummer – rammenummer (Lagringsmappe )
 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.
 2. Vises hvis egendefinert innstilling b3 [ Finjuster optimal eksponering ] er satt til en annen verdi enn null for en hvilken som helst målemetode.
 3. Inkluderer også fargetemperaturen for bilder tatt med 4 [ Auto ].

Flash-data

Blitsdata vises kun for bilder tatt med valgfrie blitsenheter (Blitsfotografering på kameraet ,Ekstern blitsfotografering ).

1Flash type
2Fjernkontroll for blits
3Blitsmodus (Blitsmoduser )
4Blitskontrollmodus (Blitskontrollmodus )
Blitskompensasjon (Blitskompensasjon )

Bildekontrolldata

Elementene som vises varierer med bildekontrollen som var aktiv da bildet ble tatt.


Andre opptaksdata

1Høy ISO støyreduksjon (Høy ISO NR )
Støyreduksjon med lang eksponering (Lang eksponering NR )
2Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
3HDR eksponeringsdifferensial (HDR (høyt dynamisk område) )
HDR-utjevning (HDR (høyt dynamisk område) )
4Vignettkontroll (Vignettkontroll )
5Retusjeringshistorikk (N Retusjermenyen: Lage retusjerte kopier )
Endringene er oppført i rekkefølgen som er brukt.
6Bildekommentar (Bildekommentar )

Opphavsrettsinformasjon

Opphavsrettsinformasjon vises bare hvis den er tatt opp med [ Copyright informasjon ]-elementet i oppsettmenyen på det tidspunktet bildet ble tatt.

1Fotograf (Opphavsrettsinformasjon )
2Opphavsrettsinnehaver (Opphavsrettsinformasjon )

Stedsdata

Posisjonsdatasiden viser breddegrad, lengdegrad og andre posisjonsdata lastet ned fra smarttelefoner eller nettbrett.

 • Elementene som er oppført varierer med enheten som leverer plasseringsdataene.
 • Plasseringsdataene som vises med videoer, er de som ble rapportert ved starten av opptaket.

Oversikt

1Rammenummer/totalt antall rammer
2Last opp merking (Velg for opplasting )
3Beskytt status (Beskytter bilder mot sletting )
4Retusjeringsindikator (N Retusjermenyen: Lage retusjerte kopier )
5Navn på kamera
6Indikator for bildekommentar (Bildekommentar )
7Stedsdataindikator
8Histogram (Histogrammer )
9Bildekvalitet (Bildekvalitet )
10Bildestørrelse (Bildestørrelse )
11Bildeområde (Velg bildeområde )
12Filnavn (Filnavn )
1. 3Tidspunkt for opptak (Tidssone og dato )
14Dato for opptak (Tidssone og dato )
15Mappenavn (Lagringsmappe )
16Vurdering (Ranger bilder )

1Måling (Måling )
2Fotograferingsmodus (Modusvelgeren )
3Lukkerhastighet (S (lukkerprioritert auto) ,M (manuell) )
4blenderåpning (A (blenderprioritert auto) ,M (manuell) )
5ISO-følsomhet 1 (ISO-følsomhetsskiven )
6Brennvidder
7Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
8Bildekontroll (Still inn bildekontroll ,Still inn Picture Control )
9Farge rom (Farge rom )
10Blitsmodus 2 (Blitsmoduser )
11Hvit balanse (hvit balanse ,hvit balanse ,hvit balanse )
Fargetemperatur (Velge en fargetemperatur )
Forhåndsinnstilt manuell (Forhåndsinnstilt manual )
Finjustering av hvitbalanse (Finjustering av hvitbalansen )
12Blitskompensasjon 2 (Blitskompensasjon )
Kommandomodus 2
1. 3Eksponeringskompensasjonsverdi (Eksponeringskompensasjonsskiven )
 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.
 2. Blitsdata vises kun for bilder tatt med valgfrie blitsenheter (Blitsfotografering på kameraet ,Ekstern blitsfotografering ).