d7: Bruk innstillinger på live view

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om kameraet justerer forhåndsvisningen i søkeren eller skjermen for å gjenspeile hvordan opptaksinnstillingene vil påvirke fargetonen og lysstyrken til det endelige bildet. Uansett hvilket alternativ som er valgt, er effekten av kamerainnstillinger alltid synlig i videomodus.

AlternativBeskrivelse
[ ]Effektene av endringer i innstillinger som hvitbalanse, bildekontroller og eksponeringskompensasjon er synlige i opptaksdisplayet.
[ Av ]
  • Effektene av endringer i innstillinger som hvitbalanse, bildekontroller og eksponeringskompensasjon er ikke synlige i opptaksdisplayet. Nyansen og lysstyrken på skjermen kan justeres for enkel visning under lengre fotoseanser.
  • Et g -ikon vises i opptaksdisplayet.