Koble til datamaskiner via USB

Kameraet kan kobles til datamaskiner med USB-kontakter. For å koble til, den valgfrie USB-kabelen (USB kabler ) kreves. Denne varen må kjøpes separat. Du kan deretter bruke Nikon NX Studio-programvaren til å kopiere bilder til datamaskinen for visning og redigering. For informasjon om å etablere trådløse tilkoblinger til datamaskiner, se "Koble til datamaskiner via Wi-Fi" i "Etablere trådløse tilkoblinger til datamaskiner eller smartenheter" (Koble til datamaskiner via Wi-Fi ).

1USB Type-C-kontakt for tilkobling til kamera
2USB-kontakt* for tilkobling til datamaskin
 1. Velg en kabel med en kontakt som passer til kontakten på datamaskinen.

Installerer NX Studio

Du trenger en Internett-tilkobling når du installerer NX Studio. Besøk Nikons nettsted for systemkrav og annen informasjon.

 • Last ned det nyeste installasjonsprogrammet for NX Studio fra nettstedet nedenfor og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/
 • Merk at du kanskje ikke kan laste ned bilder fra kameraet med tidligere versjoner av NX Studio.

Kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av NX Studio

Se elektronisk hjelp for detaljerte instruksjoner.

 1. Koble kameraet til datamaskinen.
  Etter at du har slått av kameraet og kontrollert at et minnekort er satt inn, kobler du til USB-kabelen som vist. Du har også muligheten til å sette inn kameraets minnekort i datamaskinens kortspor (hvis tilgjengelig) eller en tredjeparts kortleser. Før du gjør det, kontroller at kortet er kompatibelt med leseren eller kortsporet.
 2. Slå på kameraet.
  • Nikon Transfer 2-komponenten til NX Studio vil starte. Nikon Transfer 2 er bildeoverføringsprogramvare som installeres når du installerer NX Studio.
  • Hvis det vises en melding som ber deg velge et program, velger du Nikon Transfer 2.
  • Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, start NX Studio og klikk på "Importer"-ikonet.
 3. Klikk på [Start Transfer ].

  Bilder på minnekortet vil bli kopiert til datamaskinen.
 4. Slå av kameraet.
  Koble fra USB-kabelen når overføringen er fullført.

Windows 10 og Windows 8.1

Windows 10 og Windows 8.1 kan vise en AutoPlay-melding når kameraet er tilkoblet.

Klikk på dialogboksen og klikk deretter på [ Nikon Transfer 2 ] for å velge Nikon Transfer 2.

Mac os

Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, bekrefter du at kameraet er tilkoblet og starter deretter Image Capture (et program som følger med macOS) og velger Nikon Transfer 2 som programmet som åpnes når kameraet oppdages.

Overføring av videoer

Ikke forsøk å overføre videoer fra minnekortet mens det er satt inn i et kamera av et annet merke eller modell. Hvis du gjør det, kan det føre til at videoene blir slettet uten å bli overført.

Koble til datamaskiner

 • Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføring pågår.
 • Ikke bruk makt eller forsøk å sette inn kontaktene på skrå. Sørg også for å holde kontaktene rette når du kobler fra kabelen.
 • Slå alltid av kameraet før du kobler til eller fra en kabel.
 • For å sikre at dataoverføringen ikke blir avbrutt, sørg for at kamerabatteriet er fulladet.

USB-huber

Koble kameraet direkte til datamaskinen; ikke koble til kabelen via en USB-hub eller et tastatur.