g4: AF-sporingsfølsomhet

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Still inn AF-sporingsfølsomheten fra verdier 1 til 7 i videomodus når fokusmodus er satt til AF-C eller AF-F .

  • Velg [ 7 (Lav) ] for å opprettholde fokus på det originale motivet.
  • Hvis motivet forlater det valgte fokusområdet når [ 1 (Høy) ] er valgt, vil kameraet reagere ved å raskt skifte fokus til et nytt motiv i det samme området.