d5: Utvidede lukkerhastigheter (M)

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Hvis du velger [ ], kan du forlenge lukkerhastigheten når du fotograferer i modus M opptil 900 sekunder (15 minutter). Dette er nyttig når du vil fotografere med lukkeren åpen i lengre perioder, for eksempel for astronomisk fotografering.

  • Ved lukkerhastigheter på 60 sekunder og langsommere vil eksponeringstiden samsvare med den valgte lukkerhastigheten (når [ ] er valgt). Når opptaket starter, bytter kontrollpanelet for å indikere at lukkeren er åpen.