Slår på kameraet

Når kameraet slås på for første gang, vises språkvalgskjermen. Velg et språk og still deretter kameraklokken (ingen andre operasjoner kan utføres før klokken er stilt).

 1. Slå på kameraet.
  • Valgskjermen [ Språk ] vises.
 2. Velg et språk.
  • Trykk på 1 eller 3 for å utheve ønsket språk og trykk på J (språkene som er tilgjengelige varierer med landet eller regionen der kameraet opprinnelig ble kjøpt).
  • Skjermbildet [ Tidssone ] vil vises.
 3. Velg en tidssone.
  • Trykk på 1 eller 3 for å velge en tidssone og trykk på J .
  • Displayet viser de valgte byene i den valgte sonen og forskjellen mellom tiden i den valgte sonen og UTC.
  • Skjermbildet [ Datoformat ] vises.
 4. Velg et datoformat.
  • Marker ønsket dato (år, måned og dag) visningsrekkefølge og trykk på J .
  • Skjermbildet [ Sommertid ] vises.
 5. Slå sommertid på eller av.
  • Marker [ On ] (sommertid på) eller [ Off ] (sommertid av) og trykk på J .
  • Velger du [ ] går klokken én time fremover; for å angre effekten, velg [ Av ].
  • Skjermbildet [ Dato og tid ] vises.
 6. Still klokken.
  • Trykk på 4 eller 2 for å utheve dato- og klokkeslettelementer, og trykk på 1 eller 3 for å endre dem.
  • Trykk på J for å bekrefte dato- og klokkeslettinnstillingen.
  • Meldingen [ Ferdig. ] vises og kameraet bytter til opptaksmodus.

1 -ikonet

Et blinkende 1 -ikon i opptaksdisplayet indikerer at kameraklokken er tilbakestilt. Datoen og klokkeslettet som ble tatt opp med nye bilder vil ikke være korrekte; bruk alternativet [ Tidssone og dato ] > [ Dato og klokkeslett ] i oppsettmenyen for å stille klokken til riktig klokkeslett og dato. Kameraklokken drives av et uavhengig klokkebatteri. Klokkebatteriet lades når hovedbatteriet er satt inn i kameraet. Det tar ca. 2 dager å lade. Når den er ladet, vil den drive klokken i omtrent en måned.