Visningsalternativer for avspilling

  1. G knappen
  2. D avspillingsmeny

Velg om fokuspunktene som ble brukt da bildet ble tatt, skal vises under avspilling på full skjerm. Du kan også velge hvilke typer bildeinformasjon som kan vises under avspilling på full skjerm.

  • Merk et alternativ og trykk på 2 for å velge ( M ) eller oppheve valget ( U ).
  • For å fullføre operasjonen, trykk på J .