Utløsermodus (lagre ramme)

  1. G knappen
  2. 1 videoopptaksmeny

I videomodus kan du velge operasjonen som skal utføres når utløserknappen trykkes ned (Ta bilder i videomodus ).

AlternativBeskrivelse
U[ Enkeltbilde ]Kameraet tar ett bilde hver gang utløseren trykkes ned. Opptil 40 bilder kan tas med hver video.
c[ Kontinuerlig ]
  • Kameraet tar bilder mens utløseren trykkes ned.
  • Frame rate varierer med bildefrekvensen som er valgt for [ Frame size/frame rate ] i videoopptaksmenyen.
  • Lengden på tilgjengelig tid for seriebildet vises i opptaksdisplayet.
  • Mens videoopptak pågår, vil det bare bli tatt ett bilde hver gang utløseren trykkes ned.