a2: AF-S prioritetsvalg

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om bilder kan tas før kameraet fokuserer når AF-S er valgt.

AlternativBeskrivelse
G[ Release ]Bilder kan tas når utløserknappen trykkes ned (utløserprioritet).
F[ Fokus ]Bilder kan bare tas når kameraet er i fokus (fokusprioritet).