Lysstyrke i søkeren

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny
  • Juster søkerens lysstyrke. [ Lysstyrke i søkeren ] kan bare justeres når søkeren er den aktive skjermen. Den kan ikke justeres i monitoren eller når [ Monitor only ] er valgt for monitormodus.
  • Høyere verdier øker forbruket på batteriet.
AlternativBeskrivelse
[ Auto ]Søkerens lysstyrke justeres automatisk i henhold til lysforholdene.
[ Manual ]Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken manuelt. Velg høyere verdier for økt lysstyrke, lavere verdier for redusert lysstyrke.