d10: Vis alt i kontinuerlig modus

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Hvis [ Av ] er valgt, blir skjermen blank under seriefotografering.