Time-lapse video

 1. G knappen
 2. C fotoopptaksmeny

Kameraet tar automatisk bilder med utvalgte intervaller for å lage en time-lapse-video.

AlternativBeskrivelse
[ Start ]Start time-lapse-opptak. Opptaket starter etter ca. 3 s og fortsetter med intervallet valgt for [ Intervall ] i tiden valgt for [ Shooting time ].
[ Intervall ]Velg intervall mellom skudd, i minutter og sekunder.
[ Skytingstid ]Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å ta bilder, i timer og minutter.
[ Eksponeringsutjevning ]Ved å velge [ ] jevnes brå endringer i eksponeringen ut.
 • Store endringer i motivets lysstyrke under opptak kan føre til tydelige variasjoner i eksponeringen. Dette kan løses ved å forkorte intervallet mellom skuddene.
 • Eksponeringsutjevning vil ikke tre i kraft i modus M hvis [ Av ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotoopptaksmenyen.
[ Stille fotografering ]Velg [ ] for å dempe lukkeren og eliminere vibrasjonene den produserer under opptak.
 • Hvis du velger [ ] blir kameraet ikke helt stille. Kameralyder kan fortsatt være hørbare, for eksempel under autofokus eller blenderjustering, i sistnevnte tilfelle mest merkbart ved blenderåpninger som er mindre (dvs. ved f-tall høyere) enn f/5.6.
[ Bildestørrelse / bildefrekvens ]Velg bildestørrelse og hastighet for den endelige videoen.
[ Intervallprioritet ]
 • [ ]: Aktiver intervallprioritet for å sikre at bilder tatt i modus P og A tas med det valgte intervallet.
  • Velg [ Release ] for egendefinert innstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ] når AF-S er valgt for fokusmodus og for egendefinert innstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ] når AF-C er valgt.
  • Hvis [ ] er valgt for [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhetskontroll ] og tiden som er valgt for [ Minimum lukkerhastighet ] er lengre enn intervallet, vil tiden som er valgt for intervallet ha prioritet over den valgte lukkerhastigheten.
 • [ Av ]: Deaktiver intervallprioritet for å sikre at bildene blir korrekt eksponert.
[ Fokuser før hvert skudd ]Hvis [ ] er valgt, vil kameraet fokusere mellom bildene.

Opptak av time-lapse-videoer

Før du skyter

 • Time-lapse-videoer tas med videobeskjæringen.
 • Ta testbilder og sjekk resultatene i monitoren.
 • Før du fortsetter, velg [ Tidssone og dato ] i oppsettmenyen og sørg for at kameraklokken er stilt inn på riktig klokkeslett og dato.
 • For å sikre at opptaket ikke avbrytes, bruk et fulladet batteri eller en valgfri ladeadapter.
 1. Uthev [Time-lapse video] i fotoopptaksmenyen.

  Trykk på 2 for å velge det uthevede elementet og se [ Time-lapse video ]-menyen.
 2. Juster time-lapse videoinnstillinger.
  • Velg intervallet mellom bildene.
   Marker [ Interval ] og trykk på 2 .
   Velg et intervall (i minutter og sekunder) og trykk på J .
   • Velg et intervall som er lengre enn den laveste forventede lukkerhastigheten.
  • Velg den totale opptakstiden.
   Marker [ Shooting time ] og trykk på 2 .
   Velg en opptakstid (i timer og minutter) og trykk på J .
   • Maksimal opptakstid er 7 timer og 59 minutter.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsutjevning.
   Marker [ Exposure smoothing ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
   • Ved å velge [ ] jevnes brå endringer i eksponeringen ut.
  • Aktiver eller deaktiver stille fotografering.
   Marker [ Stille fotografering ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg rammestørrelse og pris.
   Marker [ Frame size/frame rate ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg et alternativ for intervallprioritet.
   Marker [ Intervallprioritet ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
  • Velg om kameraet skal fokusere mellom bildene.
   Marker [ Fokus før hvert bilde ] og trykk på 2 .
   Merk et alternativ og trykk på J .
   • Hvis [ ] er valgt for [ Fokus før hvert bilde ], vil kameraet fokusere før hvert bilde i henhold til alternativet som er valgt for fokusmodus.
 3. Marker [Start] og trykk på J .
  • Opptaket starter etter ca. 3 s.
  • Displayet slås av under opptak.
  • Kameraet tar bilder med intervaller valgt for [ Interval ] for tiden valgt for [ Shooting time ] i trinn 2.

Slutt på skyting

For å avslutte fotograferingen før alle bildene er tatt, trykk på J eller velg [ Time-lapse video ] i fotoopptaksmenyen, uthev [ Off ] og trykk på J . Merk at menyene kanskje ikke vises når G -knappen trykkes hvis tiden som er valgt for [ Intervall ] er veldig kort.

 • En video vil bli laget fra rammene som ble tatt til punktet der fotograferingen ble avsluttet og normal fotografering vil fortsette.

Beregner lengden på den endelige videoen

 • Det totale antallet bilder i den endelige videoen kan beregnes ved å dele opptakstiden valgt i trinn 2 med intervallet, runde opp og legge til 1.
 • Lengden på den endelige videoen kan deretter beregnes ved å dele antall bilder med bildefrekvensen valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] (for eksempel en 48-bilders video tatt opp med [ 1920×1080; 24p ] valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] vil være omtrent to sekunder lang).
 • Maksimal lengde for time-lapse-videoer er 20 minutter.
  1Rammestørrelse/bildehastighet
  2Lengde registrert/maksimal lengde
  3Minnekortindikator

Bildeanmeldelse

K knappen kan ikke brukes til å vise bilder mens opptak pågår. Gjeldende bilde vil imidlertid vises i noen sekunder etter hvert opptak hvis [ ] eller [ På (kun monitor) ] er valgt for [ Bildegjennomgang ] i avspillingsmenyen. Merk at andre avspillingsoperasjoner ikke kan utføres mens rammen vises. Det kan hende at gjeldende ramme ikke vises hvis intervallet er veldig kort.

Time-lapse-videoer

 • Lyd tas ikke opp med time-lapse-videoer.
 • Lukkerhastigheten og tiden som trengs for å ta opp bildet på minnekortet kan variere fra bilde til bilde. Som et resultat kan intervallet mellom et skudd tas og starten på neste skudd variere.
 • Opptaket vil ikke starte hvis en time-lapse-video ikke kan tas opp med gjeldende innstillinger, for eksempel hvis:
  • Verdien som er valgt for [ Interval ] er lengre enn den som er valgt for [ Shooting time ]
  • [ 00:00'00" ] er valgt for [ Interval ] eller [ Shooting time ]
  • [ ] er valgt for både [ Stille fotografering ] og [ Intervallprioritet ] og [ 00:00'0.5" ] er valgt for [ Intervall ]
  • Minnekortet er fullt
 • Hvis time-lapse videoopptak ikke kan starte med gjeldende innstillinger, for eksempel fordi lukkerhastigheten er satt til " Bulb " eller " Time ", vil en advarsel vises.
 • K -knappen kan ikke brukes til å vise bilder mens time-lapse-opptak pågår.
 • For jevn farge, velg en annen hvitbalanseinnstilling enn 4 [ Auto ] eller D [ Natural light auto ] når du tar opp time-lapse-videoer.
 • Uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ], vil standby timeren ikke utløpe mens opptak pågår.
 • Opptaket kan avsluttes hvis kamerakontroller brukes, innstillinger endres eller en HDMI-kabel er koblet til. En video vil bli laget fra rammene som ble tatt til punktet der opptaket ble avsluttet.
 • Følgende sluttopptak uten et pip eller en video blir tatt opp:
  • Ta ut batteriet
  • Løser ut minnekortet

Under skyting

Minnekorttilgangslampen lyser mens opptak pågår.

Innstillinger mellom opptak

Opptak og menyinnstillinger kan justeres mellom time-lapse videoopptak. Vær imidlertid oppmerksom på at skjermen vil slå seg av og opptak vil fortsette om ca. 2 sekunder før neste bilde tas.

Time-lapse-videoer: Begrensninger

Time-lapse videoopptak kan ikke kombineres med enkelte kamerafunksjoner, inkludert:

 • videoopptak,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvutløseren,
 • bracketing,
 • HDR (høyt dynamisk område),
 • flere eksponeringer,
 • intervall-timer fotografering, og
 • fokusskifte.

Når [På] er valgt for [Stille fotografering]

Hvis du velger [ ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres noen kamerafunksjoner, inkludert:

 • ISO-følsomheter for Hi 1 og Hi 2,
 • blitsfotografering,
 • eksponeringsforsinkelsesmodus,
 • støyreduksjon med lang eksponering, og
 • flimmerreduksjon.