D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder

For å vise avspillingsmenyen, velg kategorien D (avspillingsmeny) i kameramenyene.

Avspillingsmenyen inneholder følgende elementer:

Se også

" Avspillingsmeny standarder " ( Avspillingsmeny standarder )