a11: Innebygd AF-hjelpelys

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om det innebygde AF-hjelpelyset skal lyse for å hjelpe med fokusoperasjonen i fotomodus når lyset er dårlig.

AlternativBeskrivelse
[ ]I fotomodus vil lyset lyse etter behov når AF-S er valgt for fokusmodus eller når AF-A er valgt og du fotograferer i AF-S .
[ Av ]Belysningsinstrumentet tennes ikke for å hjelpe med fokusoperasjonen. Kameraet kan kanskje ikke fokusere når lyset er dårlig.

AF-hjelpelyset

  • AF-hjelpelyset har en rekkevidde på omtrent 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.) .
  • Fjern linsedekslene når du bruker belysningsinstrumentet.
  • Ikke blokker AF-hjelpelyset mens den er tent.