Sletter bilder

Følg trinnene nedenfor for å slette bilder fra minnekort. Merk at bilder ikke kan gjenopprettes når de er slettet. Bilder som er beskyttet kan imidlertid ikke slettes.

Bruke sletteknappen

Trykk på O knappen for å slette gjeldende bilde.

 1. Velg ønsket bilde med multivelgeren og trykk på O knappen.
  • En bekreftelsesdialog vil vises.
  • For å avslutte uten å slette bildet, trykk på K .
 2. Trykk på O knappen igjen.

  Bildet vil bli slettet.

Kalenderavspilling

Under kalenderavspilling kan du slette alle fotografier tatt på en valgt dato ved å markere datoen i datolisten og trykke på O knappen.

Sletter flere bilder

Bruk [ Slett ] i avspillingsmenyen for å slette flere bilder samtidig. Merk at avhengig av antall bilder kan det ta litt tid før sletting.

AlternativBeskrivelse
Q[ Valgte bilder ]Slett valgte bilder.
i[ Bilder tatt på utvalgte datoer ]Slett alle bilder tatt på valgte datoer (Bilder tatt på utvalgte datoer ).
R[ Alle bilder ]Slett alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.

Sletter valgte bilder

 1. Velg bilder.
  • Marker bilder med multivelgeren og trykk på W ( Q )-knappen for å velge; valgte bilder er merket med O ikoner. Valgte bilder kan velges bort ved å trykke på W ( Q )-knappen igjen.
  • Gjenta til alle de ønskede bildene er valgt.
  • For å se det uthevede bildet zoomet inn, trykk og hold X -knappen.
 2. Slett bildene.
  • Trykk J ; en bekreftelsesdialog vil vises.
  • Marker [ Ja ] og trykk på J for å slette de valgte bildene.

Bilder tatt på utvalgte datoer

 1. Velg datoer.
  • Marker datoer ved hjelp av multivelgeren og trykk på 2 for å velge; valgte datoer er merket med M -ikoner. Valgte datoer kan velges bort ved å trykke på 2 igjen.
  • Gjenta til du har valgt alle ønskede datoer.
 2. Slett bildene.
  • Trykk J ; en bekreftelsesdialog vil vises.
  • Marker [ Ja ] og trykk på J for å slette alle bildene tatt på de valgte datoene.