Stille fotografering

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Eliminer lukkerlyder under opptak (Stille fotografering ).

AlternativBeskrivelse
[ ]Eliminer vibrasjoner produsert av lukkeren. Bruk for landskap, stilleben og andre statiske motiver. Bruk av stativ anbefales.
  • Hvis du velger [ ] for [ Stille fotografering ] demper ikke kameraet helt. Kameralyder kan fortsatt være hørbare, for eksempel under autofokus eller blenderjustering, i sistnevnte tilfelle mest merkbart ved blenderåpninger som er mindre (dvs. ved f-tall høyere) enn f/5.6.
  • Blitsfotografering er deaktivert.
  • Støyreduksjon med lang eksponering er deaktivert.
  • Den elektroniske lukkeren brukes, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling d4 [ Lukkertype ].
  • Uavhengig av innstillingene som er valgt for [ Beep-alternativer ] i oppsettmenyen, vil det ikke høres pip når kameraet fokuserer eller mens selvutløseren er i drift.
  • Aktivering av stille fotografering endrer bildefremføringshastighetene for kontinuerlige utløsermoduser (Frame rate rate ).
[ Av ]Deaktiver stille fotografering.