e6: Bracketing rekkefølge

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg rekkefølgen bildene i bracketing-programmet tas i.

AlternativBeskrivelse
H[ MTR > under > over ]Det umodifiserte bildet tas først, etterfulgt av bildet med lavest verdi, etterfulgt av bildet med høyest verdi.
I[ Under > MTR > over ]Skyting fortsetter i rekkefølge fra laveste til høyeste verdi.
  • Egendefinert innstilling e6 [ Bracketing-rekkefølge ] har ingen innvirkning på rekkefølgen på bildene som tas når [ ADL-bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen.