Deler av kameraet

Kamerahus

1Øye for kamerastropp (Feste stroppen )
2ISO-følsomhetsskive (ISO-følsomhetsskiven ,ISO-følsomhetsskiven )
3Utløser for ISO-følsomhet (ISO-følsomhetsskiven ,ISO-følsomhetsskiven )
4Stereomikrofon (Spille inn videoer ( b auto) )
5Lukkerhastighetsskive (Lukkerhastighetsskiven ,S (lukkerprioritert auto) )
6Utløser for lukkerhastighet (Lukkerhastighetsskiven ,S (lukkerprioritert auto) )
7Strømbryter (Slår på kameraet )
8Utløserknapp (Ta bilder ( b auto) )
9Videoopptak-knapp (Spille inn videoer ( b auto) )
10E (fokusplanmerke ;Brennplanmerket og flens-bakavstand )
11Skive for eksponeringskompensasjon (Eksponeringskompensasjonsskiven ,Eksponeringskompensasjonsskiven )
12Kontrollpanel (Kontrollpanel )
1. 3Bilde/videovelger (Ta bilder ( b auto) ,Spille inn videoer ( b auto) )
14Tilbehørssko (for valgfri blitsenhet ;Bruke blits på kameraet ,Kompatible blitsenheter )
15Modusvelger (Modusvelgeren ,Modusvelgeren )
16høyttaler (Videoavspillingsoperasjoner )

1Underkommandoskive (Kommandoen ringer )
2Bildesensor (Manuell rengjøring )
3CPU-kontakter
4Linsemonteringsmerke (Feste et objektiv )
5AF-hjelpelys (AF-hjelpelyset ,a11: Innebygd AF-hjelpelys )
Rødøyereduksjonslampe (Blitsmodus ,Blitsmoduser )
Selvutløserlampe (Selvutløseren )
6Deksel for HDMI-, USB- og mikrofonkontakter
7HDMI-kontakt (Koble til HDMI enheter )
8Ladelampe (Lader kameraet med ladeadapteren )
9USB-kontakt (USB strømforsyning ,Koble til datamaskiner via USB )
10Kontakt for ekstern mikrofon (Mikrofoner )
11Utløserknapp for objektivet (Ta av linser )
12Objektivfeste (Feste et objektiv ,Brennplanmerket og flens-bakavstand )
1. 3Fn-knapp (Fn-knappen ,hvit balanse )
14Kropphette (Feste et objektiv )

1Dioptrijusteringskontroll (Dioptrijusteringskontrollen )
2A ( g ) knapp (A ( g )-knappen ,Beskytter bilder mot sletting ,A ( g )-knappen )
3Hovedkommandohjul (Kommandoen ringer )
4i -knappen (i -knappen ( i -menyen) ,i menyen )
5J knapp (Bruke menyene )
6multivelger (Bruke menyene ,Valg av fokuspunkt )
7DISP- knapp (DISP-knappen )
8G knapp (G knappen ,Menyguide )
9W ( Q ) knapp (X og W ( Q )-knappene ,d (hjelp)-ikonet ,Viser bilder ,Bruke avspillingszoom )
10Tilgangslampe for minnekort (Minnekorttilgangslampen ,Minnekorttilgangslampen )
11X knapp (X og W ( Q )-knappene ,Manuell fokus ,Viser bilder ,Avspillingszoom )
12Deksel til batterikammer/minnekortspor
1. 3Deksellås for batterikammer/minnekortspor
14Batterilås (Sette inn batteriet og et minnekort )
15Minnekortspor (Sette inn batteriet og et minnekort )
16Stativkontakt
17overvåke (Observere ,Berøringskontroller ,Berøringslukkeren )
18M knapp (M -knappen (skjermmodus). ,Begrens valg av monitormodus )
19O knapp (Sletter uønskede bilder ,Sletter bilder )
20K knapp (Viser bilder ,Viser bilder )
21Øyesensor (Søker )
22Søker (Søker )
23Gummi øyemusling (Søker okulartilbehør )

Ikke berør bildesensoren

Du bør ikke under noen omstendigheter utøve trykk på bildesensoren, stikke i den med rengjøringsverktøy eller utsette den for kraftige luftstrømmer fra en blåser. Disse handlingene kan ripe opp eller på annen måte skade sensoren. For informasjon om rengjøring av bildesensoren, se "Manuell rengjøring" (Manuell rengjøring ).

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produktet finner du ved å åpne skjermen.


Kontrollpanel

Når kameraet er slått på, slås kontrollpanelet på.

Blenderåpningen (A (blenderprioritert auto) ,M (manuell) ) vises i kontrollpanelet.

  • Hvis blenderåpningen er satt til F0.95, vises [ .95 ] i kontrollpanelet.
  • Hvis [ Utvidede lukkerhastigheter (M) ] er satt til [ ], skifter displayet for å indikere at lukkeren er åpen når opptak starter med lukkerhastigheten satt til 60 sekunder eller lenger.
  • Avhengig av hvordan objektivet er montert, kan det vises en advarsel [ - ] (Varsler ).
  • Når du kobler til en datamaskin eller smarttelefon, kan [ PC ] vises for å indikere at tilkoblingen pågår.

Skjermen og søkeren

Fotomodus

Ved standardinnstillinger vises følgende indikatorer i skjermen og søkeren; for en fullstendig liste over indikatorer, se "Kameraskjermer" (Kameraskjermer ) i "Tekniske merknader".

Observere
Søker
1Fotograferingsmodus (Modusvelgeren )
2Fokuspunkt (AF-områdemodus )
3Utløsermodus (Frigjøringsmodus )
4Fokusmodus (Fokusmodus )
5AF-områdemodus (AF-områdemodus )
6Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
7Bildekontroll (Still inn bildekontroll ,Still inn Picture Control )
8Hvit balanse (hvit balanse ,hvit balanse ,hvit balanse )

Observere
Søker
9Bildeområde (Velg bildeområde )
10Bildestørrelse (Bildestørrelse )
11Bildekvalitet (Bildekvalitet )
12i ikon (i menyen )
1. 3Eksponeringsindikator Eksponering (Eksponeringsindikatorer )
Eksponeringskompensasjon (Eksponeringskompensasjonsskiven )
14"k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer;Antall gjenværende eksponeringer )
15Antall gjenværende eksponeringer (Antall gjenværende eksponeringer ,Minnekortkapasitet )
16ISO-følsomhet (ISO-følsomhetsskiven )
17ISO-følsomhetsindikator (ISO-følsomhetsskiven )
Auto ISO-følsomhetsindikator (ISO-følsomhetsinnstillinger )
18blenderåpning (A (blenderprioritert auto) ,M (manuell) )
19Lukkerhastighet (S (lukkerprioritert auto) ,M (manuell) )
20Motivsporende AF (Motivsporende AF )
21Måling (Måling )
22Batteriindikator (Batterinivå )
23Lukkertype (d4: Lukkertype )
24"Klokke ikke stilt"-indikator (1 -ikonet )
25Vibrasjonsreduksjonsindikator (Vibrasjonsreduksjon )
26Berøringsfotografering (Berøringslukkeren )
27AF-område parentes (Velge en AF-områdemodus )

Videomodus

Observere
Søker
1Opptaksindikator (Spille inn videoer ( b auto) )
"Ingen video"-indikator (0 -ikonet )
2Bildestørrelse og hastighet/videokvalitet (Bildestørrelse og hastighet/videokvalitet )
3Gjenstående tid (Spille inn videoer ( b auto) )
4Utløsermodus (stillbildefotografering;Utløsermodus (lagre ramme) )
5Lydnivå (Mikrofonfølsomhet )
6Mikrofonfølsomhet (Mikrofonfølsomhet )
7Frekvensrespons (Frekvensrespons )