Deler av kameraet

Kamerahus

1Øye for kamerastropp ( Feste stroppen )
2ISO-følsomhetsskiven ( ISO-følsomhetsskiven , ISO-følsomhetsskiven )
3Utløserhjul for ISO-følsomhet ( ISO-følsomhetsskiven , ISO-følsomhetsskiven )
4Stereomikrofon ( opptak av videoer ( b auto) )
5Lukkerhastighetshjul ( Lukkertidshjulet , S (lukkertidsprioritert auto) )
6Utløser for lukkerhastighetsskiven ( Lukkerhastighetsskiven , S (lukkerprioritert auto) )
7Strømbryter ( Slå på kameraet )
8Utløserknapp ( Ta bilder ( b auto) )
9Videoopptak-knapp ( Spille inn videoer ( b auto) )
10E (fokalplanmerke ; brennplanmerket og flens-bakavstand )
11Eksponeringskompensasjonsskiven ( eksponeringskompensasjonsskiven , eksponeringskompensasjonsskiven )
12Kontrollpanel ( kontrollpanel )
1. 3Bilde-/videovelger ( Ta bilder ( b auto) , Spille inn videoer ( b auto) )
14Tilbehørssko (for valgfri blitsenhet ; Bruk av blits på kameraet , kompatible blitsenheter )
15Modusvelger ( Modusvelgeren , Modusvelgeren )
16Høyttaler ( videoavspillingsoperasjoner )

1Underkommandohjul ( kommandoskivene )
2Bildesensor ( manuell rengjøring )
3CPU-kontakter
4Objektivmonteringsmerke ( Feste et objektiv )
5AF-hjelpelys ( AF-hjelpelys , a11: Innebygd AF-hjelpelys )
Rødøyereduksjonslampe ( blitsmodus , blitsmodus )
Selvutløserlampe ( Selvutløseren )
6Deksel for HDMI-, USB- og mikrofonkontakter
7HDMI-kontakt ( Koble til HDMI-enheter )
8Ladelampe ( lader kameraet med ladeadapteren )
9USB-kontakt ( USB-strømforsyning , Koble til datamaskiner via USB )
10Kontakt for ekstern mikrofon ( mikrofoner )
11Utløserknapp for objektiv (løsne linser )
12Objektivfeste ( Feste et objektiv , brennplanmerket og avstanden bak flensen )
1. 3Fn-knappen ( Fn-knappen , hvitbalanse )
14Hoveddeksel ( feste et objektiv )

1Dioptrijusteringskontroll ( Dioptrijusteringskontrollen )
2A ( g ) - knapp ( A ( g ) - knappen , Beskytter bilder mot sletting ,A ( g ) - knappen )
3Hovedkommandohjul ( kommandoskivene )
4i -knappen ( i -knappen ( i -menyen) , i -menyen )
5J -knapp (Bruke menyene )
6Multivelger ( Bruke menyene , valg av fokuspunkt )
7DISP- knappen ( DISP-knappen )
8G knappen ( G knappen , menyguide )
9W ( Q )-knapp ( X og W ( Q )-knappene , d (hjelpe)-ikonet , Vise bilder , Bruke avspillingszoom )
10Minnekorttilgangslampe ( minnekorttilgangslampen , minnekorttilgangslampen )
11X knapp ( X og W -knappene ( Q ) , Manuell fokus , Vise bilder , Avspillingszoom )
12Deksel til batterikammer/minnekortspor
1. 3Deksellås for batterikammer/minnekortspor
14Batterilås ( Sette inn batteriet og et minnekort )
15Minnekortspor ( Sette inn batteriet og et minnekort )
16Stativkontakt
17Skjerm ( skjerm , berøringskontroller , berøringslukkeren )
18M -knapp (M-knappen ( M ) , Begrens skjermmodusvalg )
19O knapp ( Slette uønskede bilder , Slette bilder )
20K knapp (viser bilder , viser bilder )
21Øyesensor ( søker )
22Søker ( Søker )
23Gummi øyemusling ( søkerokulartilbehør )

Ikke berør bildesensoren

Du bør ikke under noen omstendigheter utøve trykk på bildesensoren, stikke i den med rengjøringsverktøy eller utsette den for kraftige luftstrømmer fra en blåser. Disse handlingene kan ripe opp eller på annen måte skade sensoren. For informasjon om rengjøring av bildebrikken, se " Manuell rengjøring " ( Manuell rengjøring ).

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produktet finner du ved å åpne skjermen.


Kontrollpanel

Når kameraet er slått på, slås kontrollpanelet på.

Blenderåpningen ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) ) vises i kontrollpanelet.

  • Hvis blenderåpningen er satt til F0.95, vises [ .95 ] i kontrollpanelet.
  • Hvis [ Utvidede lukkerhastigheter (M) ] er satt til [ ], skifter displayet for å indikere at lukkeren er åpen når opptak starter med lukkerhastigheten satt til 60 sekunder eller lenger.
  • Avhengig av hvordan objektivet er montert, kan en advarsel [ -- ] vises ( Alerts ).
  • Når du kobler til en datamaskin eller smarttelefon, kan [ PC ] vises for å indikere at tilkoblingen pågår.

Skjermen og søkeren

Fotomodus

Ved standardinnstillinger vises følgende indikatorer i skjermen og søkeren; for en fullstendig liste over indikatorer, se " Kameraskjermer " ( Kameraskjermer ) i " Tekniske merknader ".

Observere
Søker
1Fotograferingsmodus ( modusvelgeren )
2Fokuspunkt ( AF-områdemodus )
3Utløsermodus ( utløsermodus )
4Fokusmodus ( fokusmodus )
5AF-områdemodus ( AF-områdemodus )
6Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
7Bildekontroll ( Still inn bildekontroll , Still inn bildekontroll )
8Hvitbalanse ( Hvitbalanse , Hvitbalanse , Hvitbalanse )

Observere
Søker
9Bildeområde ( Velg bildeområde )
10Bildestørrelse ( Bildestørrelse )
11Bildekvalitet ( Bildekvalitet )
12i -ikon ( i menyen )
1. 3Eksponeringsindikator Eksponering ( Eksponeringsindikatorer )
Eksponeringskompensasjon ( eksponeringskompensasjonsskiven )
14"k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer; antall gjenværende eksponeringer )
15Antall gjenværende eksponeringer ( Antall gjenværende eksponeringer , Minnekortkapasitet )
16ISO-følsomhet ( ISO-følsomhetsskiven )
17ISO-følsomhetsindikator ( ISO-følsomhetsskiven )
Auto ISO-følsomhetsindikator ( ISO-følsomhetsinnstillinger )
18Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )
19Lukkerhastighet ( S (lukkerprioritert auto) , M (manuell) )
20Motivsporende AF ( motivsporende AF )
21Måling ( Metering )
22Batteriindikator ( batterinivå )
23Lukkertype ( d4: Lukkertype )
24"Klokke ikke stilt"-indikator ( 1 -ikonet )
25Vibrasjonsreduksjonsindikator ( Vibrasjonsreduksjon )
26Berøringsfotografering ( berøringslukkeren )
27AF-områdeparentes ( Velge en AF-områdemodus )

Videomodus

Observere
Søker
1Opptaksindikator ( Ta opp videoer ( b auto) )
"Ingen video"-indikator ( 0 -ikonet )
2Bildestørrelse og hastighet/videokvalitet ( bildestørrelse og hastighet/videokvalitet )
3Gjenstående tid ( opptak av videoer ( b auto) )
4Utløsermodus (stillbilde; Utløsermodus (lagre ramme) )
5Lydnivå ( mikrofonfølsomhet )
6Mikrofonfølsomhet ( mikrofonfølsomhet )
7Frekvensrespons ( Frekvensrespons )