Overvåk lysstyrken

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken på skjermen. Velg høyere verdier for økt lysstyrke, lavere verdier for redusert lysstyrke.

  • [ Skjermens lysstyrke ] kan bare justeres når skjermen er den aktive skjermen. Den kan ikke justeres når [ Kun søker ] er valgt for monitormodus eller når øyet er rettet mot søkeren.
  • Høyere verdier øker forbruket på batteriet.