ISO-følsomhetsinnstillinger

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Juster innstillingene for automatisk ISO-følsomhet for fotografier. Auto ISO-følsomhetskontroll justerer automatisk ISO-følsomheten hvis optimal eksponering ikke kan oppnås ved verdien valgt av brukeren i modusene P , S , A og M .

AlternativBeskrivelse
[ ISO-følsomhet ]ISO-følsomheten valgt med ISO-følsomhetsskiven vises.
[ Automatisk ISO-følsomhetskontroll ]

Marker [ ] og trykk på J for å aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll. Hvis [ Av ] er valgt, vil ISO-følsomheten forbli fast på verdien som er valgt med ISO-følsomhetshjulet.

[ Maksimal følsomhet ]

Velg den øvre grensen for automatisk ISO-følsomhetskontroll for å forhindre at den heves for høyt.

[ Maksimal følsomhet med c ]

Velg den øvre ISO-følsomhetsgrensen for bilder tatt med en valgfri blitsenhet.

[ Minimum lukkerhastighet ]

Velg lukkerhastigheten (1/4000 til 30 s) under som automatisk ISO-følsomhetskontroll skal aktiveres for å forhindre undereksponering i modusene P og A . Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet velge minimum lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde. For eksempel vil kameraet automatisk velge raskere laveste lukkerhastigheter for å forhindre uskarphet forårsaket av kamerarystelser når et langt objektiv er festet.

  • For å se valg av automatisk lukkerhastighet, uthev [ Auto ] og trykk på 2 . Automatisk lukkerhastighetsvalg kan finjusteres ved å velge raskere eller langsommere minimumsverdier. Raskere innstillinger kan brukes til å redusere uskarphet ved fotografering av motiver i rask bevegelse.
  • Lukkerhastigheter kan falle under det valgte minimum hvis optimal eksponering ikke kan oppnås ved ISO-følsomheten valgt for [ Maksimal følsomhet ].
  • Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, vil opptaksskjermen vise ISO AUTO . Når følsomheten endres fra verdien valgt av brukeren, vil ISO-følsomheten vises i displayene.

Automatisk ISO-følsomhetskontroll

  • Hvis ISO-følsomheten valgt med ISO-følsomhetsskiven er høyere enn den som er angitt i [ Maksimal følsomhet ], vil verdien som er valgt med ISO-følsomhetsskiven fungere som maksimal følsomhet.
  • Under blitsfotografering er lukkerhastigheten begrenset til området definert av verdiene som er valgt for egendefinerte innstillinger e1 [ Blitssynkroniseringshastighet ] og e2 [ Blitslukkerhastighet ].