a12: Manuell fokusring i AF-modus

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om objektivets fokusring kan brukes til manuell fokus i autofokusmodus.

AlternativBeskrivelse
[ Aktiver ]Autofokus kan overstyres ved å rotere objektivets fokusring (autofokus med manuell overstyring). Fokusringen kan brukes til manuell fokus mens utløseren trykkes halvveis ned. For å refokusere med autofokus, løft fingeren fra utløseren og trykk den halvveis ned igjen.
[ Deaktiver ]Objektivets fokusring kan ikke brukes til manuell fokus mens autofokusmodus er valgt.