Vērtēšanas bildes

Atlasītos attēlus var novērtēt vai atzīmēt kā kandidātus vēlākai dzēšanai. Vērtējumus var apskatīt arī NX Studio. Aizsargātos attēlus nevar novērtēt.

  1. Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet pogu K
  2. Izvēlieties vajadzīgo attēlu un nospiediet pogu i .

    Tiks parādīta atskaņošanas i izvēlne.

  3. Iezīmējiet [Rating] un nospiediet J .
  4. Izvēlieties vērtējumu.
    • Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d , lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai.
    • Nospiediet J , lai atlasītu iezīmēto opciju.