a8: fokusa punkta aptvērums

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, vai fokusa punkta atlase tiek “aptīta” no vienas displeja malas uz otru. Ja ir atlasīts [ Wrap ], fokusa punkta atlase tiks “aptīta” no augšas uz leju, no apakšas uz augšu, no labās uz kreiso un no kreisās uz labo, lai, piemēram, nospiežot kursortaustiņu 2 , kad fokusa punkts atrodas skatu meklētāja displeja labā mala ir iezīmēta, atlasa atbilstošo fokusa punktu displeja kreisajā malā.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus