g5: iezīmējiet displeju

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, vai video ierakstīšanas laikā tiek izmantots ēnojums, lai norādītu gaišās vietas (rāmja gaišās zonas).

Displeja modelis

Lai iespējotu izcēluma displeju, atlasiet [ Pattern 1 ] vai [ Pattern 2 ].

1. modelis
2. modelis

Iezīmējiet displeja slieksni

Izvēlieties nepieciešamo spilgtumu, lai aktivizētu video izcēluma displeju. Jo zemāka vērtība, jo lielāks ir spilgtuma diapazons, kas tiks parādīts kā izcēlumi. Ja ir atlasīts [ 255 ], izgaismotajā displejā tiks parādīti tikai tie apgabali, kas ir potenciāli pāreksponēti.

Izcelt displeju

Ja ir iespējots gan izcēluma displejs, gan fokusa maksimums, manuālā fokusa režīmā tiks parādīts tikai fokusa maksimums. Lai manuālā fokusa režīmā skatītu izcelto displeju, izvēlieties [ Izslēgts ] pie pielāgotā iestatījuma d9 [ Focus Peaking ] > [ Peaking level ].

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus