Pagriezt augstu

  1. G poga
  2. D atskaņošanas izvēlne

Ja ir atlasīts [ Ieslēgts ], “augstie” (portreta orientācijas) attēli atskaņošanas laikā tiks automātiski pagriezti, lai tos parādītu.

Pagriezt augstu

Attēlu apskates laikā attēli netiek pagriezti automātiski, pat ja [ Ieslēgts ] ir atlasīts [ Rotate tall ].