Skatu meklētāja spilgtums

  1. G poga
  2. B iestatīšanas izvēlne
  • Pielāgojiet skatu meklētāja spilgtumu. [ Skatu meklētāja spilgtums ] var regulēt tikai tad, ja skatu meklētājs ir aktīvais displejs. To nevar regulēt monitorā vai tad, ja monitora režīmam ir atlasīts [ Tikai monitors ].
  • Augstākas vērtības palielina akumulatora iztukšošanos.
OpcijaApraksts
[ Automātiski ]Skatu meklētāja spilgtums tiek automātiski pielāgots, reaģējot uz apgaismojuma apstākļiem.
[ Rokasgrāmata ]Nospiediet 1 vai 3 , lai manuāli pielāgotu spilgtumu. Izvēlieties augstākas vērtības, lai palielinātu spilgtumu, un zemākas vērtības, lai samazinātu spilgtumu.