e1: Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.

OpcijaApraksts
[ 1/200 s (automātiskā FP) ]Automātiskā FP liela ātruma sinhronizācija ir iespējota ar saderīgām zibspuldzēm, un maksimālais sinhronizācijas ātrums citām zibspuldzēm ir iestatīts uz 1/200 s.
  • Ja kamera režīmā P vai A rāda aizvara ātrumu 1/200 s, automātiskā FP liela ātruma sinhronizācija tiks aktivizēta, ja faktiskais aizvara ātrums ir lielāks par 1/200 s. Ja zibspuldze atbalsta automātisko FP liela ātruma sinhronizāciju, kamera var atlasīt aizvara ātrumus līdz 1/4000 s.
  • Režīmā S vai M lietotājs var izvēlēties 1/4000 s aizvara ātrumus, izmantojot zibspuldzes, kas atbalsta automātisko FP liela ātruma sinhronizāciju.
  • Režīmā S vai M , ja aizvara ātruma ciparripa ir iestatīta uz X , aizvara ātrums tiks iestatīts uz 1/200 s.
[ 1/200 s ]Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums iestatīts uz atlasīto vērtību, kas var būt no 1/200 līdz 1/60 s.
  • Režīmā S vai M , ja aizvara ātruma ciparripa ir iestatīta uz X , aizvara ātrums būs tāds pats kā sinhronizācijas ātrums.
  • Režīmā S vai M , ja aizvara ātruma ciparripa ir iestatīta uz ātrumu, kas ir lielāks par sinhronizācijas ātrumu, aizvara ātrums būs tāds pats kā sinhronizācijas ātrums.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Aizvara ātruma fiksēšana pie zibspuldzes sinhronizācijas ātruma ierobežojuma

Režīmos S un M slēdža ātrumu var fiksēt vērtībā, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam e1 [ Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums ], iestatot aizvara ātruma ciparripu uz X. Uzņemšanas displejā tiks parādīts X (zibspuldzes sinhronizācijas indikators) kopā ar zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.

Automātiska FP liela ātruma sinhronizācija

  • Automātiskā FP liela ātruma sinhronizācija ļauj izmantot zibspuldzi ar lielāko kameras atbalstīto aizvara ātrumu. Ja ir atlasīts [ 1/200 s (Auto FP) ], kamera automātiski iespējo automātisko FP liela ātruma sinhronizāciju, ja aizvara ātrums ir lielāks par zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu. Tādējādi ir iespējams izvēlēties maksimālo diafragmas atvērumu, lai samazinātu lauka dziļumu, pat ja objekts ir aizmugurgaismots spilgtā saules gaismā.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus