Atbrīvošanas režīms (saglabāt rāmi)

  1. G poga
  2. 1 video ierakstīšanas izvēlne

Video režīmā varat izvēlēties darbību, kas tiek veikta, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga (Fotoattēlu uzņemšana video režīmā ).

OpcijaApraksts
U[ Viens kadrs ]Kamera uzņem vienu fotoattēlu katru reizi, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Ar katru video var uzņemt līdz 40 fotogrāfijām.
c[ Nepārtraukts ]
  • Kamera uzņem fotoattēlus, kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
  • Kadru kustības ātrums mainās atkarībā no kadru nomaiņas ātruma, kas atlasīts [ Frame size/frame rate ] video ierakstīšanas izvēlnē.
  • Uzņemšanas displejā tiek parādīts sērijas ilgums.
  • Kamēr notiek video ierakstīšana, katru reizi, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiks uzņemts tikai viens fotoattēls.