c2: taimeris

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties aizvara atbrīvošanas aizkaves ilgumu, uzņemto uzņēmumu skaitu un intervālu starp kadriem automātiskā taimera režīmā.

OpcijaApraksts
[ Taimera aizkave ]Izvēlieties aizvara atbrīvošanas aizkaves ilgumu.
[ Katru skaits ]Nospiediet 1 un 3 , lai izvēlētos uzņemto uzņēmumu skaitu ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga; izvēlieties vērtību no 1 līdz 9.
[ Intervāls starp kadriem ]Izvēlieties intervālu starp kadriem, ja [ Number of shots ] ir lielāks par 1.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus