g4: AF izsekošanas jutība

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Video režīmā iestatiet AF izsekošanas jutību no 1 līdz 7, kad fokusa režīms ir iestatīts uz AF-C vai AF-F .

  • Izvēlieties [ 7 (Low) ], lai palīdzētu saglabāt fokusu uz sākotnējo objektu.
  • Ja objekts atstāj atlasīto fokusa apgabalu, kad ir atlasīts [ 1 (Augsts) ], kamera reaģēs, ātri mainot fokusu uz jaunu objektu tajā pašā apgabalā.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus