Iestatiet attēla vadību

 1. G poga
 2. C fotoattēlu uzņemšanas izvēlne

Izvēlieties attēlu apstrādes (“Attēla vadība”) opcijas jauniem fotoattēliem atbilstoši sižetam vai radošajiem nolūkiem. Papildinformāciju skatiet sadaļā “ Iestatīt attēla vadību ” sadaļā “ Izvēlne i ” ( Iestatīt attēla vadību ).

Picture Controls mainīšana no izvēlnēm

Esošās iepriekš iestatītās vai pielāgotās attēla vadīklas var mainīt, lai tās atbilstu ainai vai lietotāja radošajiem nolūkiem.

 1. Izvēlieties attēla vadību.

  Sarakstā Picture Control iezīmējiet vajadzīgo Picture Control un nospiediet 2 .
 2. Rediģējiet atlasīto attēla vadību.
  • Nospiediet 1 vai 3 , lai iezīmētu iestatījumus ( Attēla vadības iestatījumi ). Nospiediet 4 vai 2 , lai izvēlētos vērtību ar soli 1, vai grieziet apakškomandu skalu, lai izvēlētos vērtību ar soli 0,25.
  • Pieejamās opcijas atšķiras atkarībā no atlasītās Picture Control.
  • Lai ātri pielāgotu līmeņus līdzsvarotiem [ Asināšana ], [ Vidējā diapazona asināšana ] un [ Cidrums ], iezīmējiet [ Ātri asums ] un nospiediet 4 vai 2 .
  • Lai atceltu jebkādas izmaiņas un sāktu no jauna ar noklusējuma iestatījumiem, nospiediet pogu O
 3. Saglabājiet izmaiņas un izejiet.
  Nospiediet J , lai saglabātu izmaiņas.

i izvēlne

 • Lai i izvēlnē atlasītu Picture Controls, iezīmējiet [ Set Picture Control ] un nospiediet J .
 • Nospiediet 4 un 2 , lai izvēlētos attēla vadību, un nospiediet 3 , lai parādītu attēla vadības iestatījumus. Jebkuru izmaiņu efektu var priekšskatīt displejā.

[ Pārvaldīt attēla vadību ]

Esošo attēla vadīklu modifikācijas var saglabāt, izmantojot vienumu [ Pārvaldīt attēla vadību ] fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē vai video ierakstīšanas izvēlnē, izveidojot pielāgotas attēla vadīklas, kuras pēc tam var kopēt atmiņas kartē un izmantot saderīgā programmatūrā vai koplietot starp kameras kamerām. tas pats modelis.