Mainīt izmērus

 1. G poga
 2. N retušēšanas izvēlne

Izveidojiet nelielas atlasīto fotogrāfiju kopijas.

Vairāku attēlu izmēru maiņa

Ja piekļuvāt retušēšanas izvēlnei, izmantojot pogu G , varat mainīt vairāku atlasīto attēlu izmērus.

 1. Retuša izvēlnē atlasiet [ Mainīt izmēru ].

  Iezīmējiet [ Mainīt izmēru ] un nospiediet 2 .
 2. Izvēlieties izmēru.
  • Iezīmējiet [ Izvēlēties izmēru ] un nospiediet 2 .
  • Iezīmējiet vajadzīgo izmēru (garumu pikseļos), izmantojot 1 un 3 , un nospiediet J .
 3. Izvēlieties, kā tiek atlasīti attēli.
  OpcijaApraksts
  [ Atlasīt attēlu(s) ]Mainiet atlasīto attēlu izmērus. Var atlasīt vairākus attēlus.
  [ Izvēlēties datumu ]Mainiet visu atlasītajos datumos uzņemto attēlu izmērus.
  [ Izvēlēties mapi ]Mainiet visu attēlu izmērus atlasītajā mapē.
 4. Izvēlieties attēlus.
  Ja izvēlējāties [Atlasīt attēlu(s)]:
  • Iezīmējiet attēlus, izmantojot kursortaustiņu.
  • Lai skatītu iezīmēto attēlu tuvinātu, nospiediet un turiet pogu X
  • Lai atlasītu iezīmēto attēlu, nospiediet pogu W ( Q ). Atlasītie attēli tiek apzīmēti ar ikonu 8 . Lai atceltu pašreizējā attēla atlasi, vēlreiz nospiediet pogu W ( Q ); 8 vairs netiks rādīts. Visi atlasītie attēli tiks kopēti 2. darbībā izvēlētajā izmērā.
  • Kad atlase ir pabeigta, nospiediet J , lai turpinātu.
  Ja izvēlējāties [Izvēlēties datumu]:
  • Iezīmējiet datumus, izmantojot kursortaustiņu, un nospiediet 2 , lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ).
  • Visi attēli, kas uzņemti datumos, kas atzīmēti ar rūtiņu ( M ), tiks kopēti 2. darbībā izvēlētajā izmērā.
  • Kad atlase ir pabeigta, nospiediet J , lai turpinātu.
  Ja izvēlējāties [Izvēlēties mapi]:
  Iezīmējiet mapi un nospiediet J , lai atlasītu; visi attēli atlasītajā mapē tiks kopēti 2. darbībā izvēlētajā izmērā.
 5. Saglabājiet mainītā izmēra kopijas.
  • Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet [ ] un nospiediet J , lai saglabātu mainītās kopijas.
  • Lai atceltu darbību, pirms ir izveidotas visas kopijas, nospiediet pogu G ; kad tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš, iezīmējiet [ ] un nospiediet J .

Mainīt izmērus

Atkarībā no kopijas izmēra atskaņošanas tālummaiņa var nebūt pieejama, kad tiek rādītas mainītas kopijas.