Atskaņošanas tālummaiņa

Nospiediet X vai J , lai tuvinātu fotoattēlus, kas tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā. [ DX (24 × 16) ] formāta attēlus var tuvināt maksimāli līdz aptuveni 21 × lielam , 16 × vidējam vai 10 × mazam .

Atskaņošanas tālummaiņas izmantošana

UzApraksts
Tuvināt/tālināt
  • Nospiediet pogu X vai izmantojiet stiepšanās žestus, lai tuvinātu.
  • Lai tālinātu, nospiediet W ( Q ) vai izmantojiet savilkšanas žestus.

Tālummaiņas koeficienta maiņas laikā tiek parādīts navigācijas logs, kurā pašlaik redzamais apgabals ir norādīts ar dzeltenu apmali. Josla zem navigācijas loga parāda tālummaiņas koeficientu, kas kļūst zaļa 1:1. Navigācijas logs no displeja tiek notīrīts pēc dažām sekundēm.
Skatiet citus attēla apgabalusIzmantojiet kursortaustiņu vai slīdēšanas žestus, lai skatītu attēla apgabalus, kas nav redzami monitorā. Turiet kursortaustiņu nospiestu, lai ātri ritinātu uz citām kadra daļām.
Atlasiet sejasTālummaiņas laikā konstatētās sejas navigācijas logā ir apzīmētas ar baltām apmalēm. Pagrieziet apakškomandu ciparripu vai pieskarieties ekrāna ceļvedim, lai skatītu citas sejas.
Skatīt citus attēlusPagrieziet galveno komandu ciparripu, lai skatītu to pašu vietu citos fotoattēlos, nemainot tālummaiņas koeficientu (izvēloties video, tālummaiņa tiek atcelta). Varat arī skatīt citus fotoattēlus, pieskaroties e vai f ikonai displeja apakšdaļā.
Iziet uz fotografēšanas režīmuNospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei vai nospiediet pogu K , lai izietu.
Skatīt izvēlnesNospiediet pogu G , lai skatītu izvēlnes.