ISO jutības iestatījumi

  1. G poga
  2. 1 video ierakstīšanas izvēlne

Pielāgojiet ISO jutības iestatījumus video režīmam.

OpcijaApraksts
[ Maksimālā jutība ]

Izvēlieties automātiskās ISO jutības kontroles augšējo robežu, lai tā netiktu paaugstināta pārāk augstu.

  • Atlasītā vērtība kalpo kā ISO jutības augšējā robeža režīmos P , S un A un, ja [ Ieslēgts ] ir atlasīts [ Auto ISO kontrole (režīms M) ] režīmā M.
[ Automātiskā ISO vadība (režīms M) ]Ja atlasāt [ Ieslēgts ] un nospiežat pogu J , kamera automātiski pielāgos ISO jutību video režīmam režīmā M . Ja ir atlasīts [ Izslēgts ], ISO jutība paliks nemainīga vērtībā, kas atlasīta ar ISO jutības riteni.
  • Neatkarīgi no atlasītās opcijas automātiskā ISO jutības kontrole tiek izmantota citos režīmos, nevis M .
[ ISO jutība (režīms M) ]Tiek parādīta ar ISO jutības skalu atlasītā ISO jutība.
  • Kad ir iespējota automātiskā ISO jutības vadība, fotografēšanas displejā tiks parādīts ISO AUTO . Ja jutība tiek mainīta no lietotāja izvēlētās vērtības, displejos tiks parādīta ISO jutība.

Automātiska ISO jutības kontrole

  • Pie augstas ISO jutības var palielināties “troksnis” (nejauši izvietoti spilgti pikseļi, migla vai līnijas).
  • Pie augstas ISO jutības kamerai var būt grūtības fokusēt.
  • Iepriekšminēto var novērst, izvēloties zemāku vērtību [ ISO jutības iestatījumi ] > [ Maksimālā jutība ].