a5: saglabājiet punktus pēc orientācijas

 1. G poga
 2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, vai atsevišķus fokusa punktus var atlasīt “platai” (ainavas) orientācijai, “augstai” (portreta) orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā, un “augstai” orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

 • Izvēlieties [ No ], lai izmantotu vienu un to pašu fokusa punktu neatkarīgi no kameras orientācijas.
  Kamera pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam
  Ainavas (plašā) orientācija
  Kamera pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā
 • Atlasiet [ ], lai iespējotu atsevišķu fokusa punkta izvēli.
  Kamera pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam
  Ainavas (plašā) orientācija
  Kamera pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus