d1: CL režīma uzņemšanas ātrums

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties kadru progresēšanas ātrumu zema ātruma nepārtrauktas atbrīvošanas režīmam; opciju diapazons ir no [ 4 fps ] līdz [ 1 fps ].

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus