f3: pielāgotas vadīklas (atskaņošana)

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Atskaņošanas laikā izvēlieties kameras pogām piešķirto lomu.

OpcijaLomaApraksts
j[ AE-L/AF-L poga ]g[ Aizsargāt ]Nospiediet vadības pogu, lai aizsargātu pašreizējo attēlu.
c[ Vērtējums ]Nospiežot vadības pogu, varat nospiest 4 vai 2 vai griezt galveno komandu ciparripu, lai mainītu rādītā attēla vērtējuma iestatījumu.
p[ Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta ]Nospiediet vadības pogu, lai tuvinātu displeju apgabalā ap pašreizējo fokusa punktu (tāluma koeficients ir izvēlēts iepriekš). Nospiediet vēlreiz, lai atceltu tālummaiņu.
  • Lai izvēlētos tālummaiņas koeficientu, iezīmējiet [ Zoom on/off ] un nospiediet 2 .
  • Tālummaiņa ir pieejama gan pilnrāmja, gan sīktēlu atskaņošanā.
[ Nav ]Kontrolei nav nekādas ietekmes.
k[ poga OK ]*n[ Sīktēls ieslēgts/izslēgts ]Nospiediet vadības pogu, lai pārslēgtos starp pilnrāmja kadra atskaņošanu, 4, 9 un 72 kadru sīktēlu atskaņošanu un kalendāra atskaņošanu.
o[ Skatīt histogrammas ]Nospiežot vadības pogu, tiek parādīta histogramma. Histogrammas displejs ir pieejams gan pilnrāmja, gan sīktēlu atskaņošanas režīmā.
p[ Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta ]Nospiediet vadības pogu, lai tuvinātu displeju apgabalā ap pašreizējo fokusa punktu (tāluma pakāpe ir atlasīta iepriekš). Nospiediet vēlreiz, lai atceltu tālummaiņu.
  • Lai izvēlētos tālummaiņas koeficientu, iezīmējiet [ Zoom on/off ] un nospiediet 2 .
  • Tālummaiņa ir pieejama gan pilnrāmja, gan sīktēlu atskaņošanā.
u[ Izvēlēties mapi ]Nospiediet vadības pogu, lai atvērtu dialoglodziņu [ Izvēlieties mapi ], kurā pēc tam varat izvēlēties atskaņošanas mapi.
  1. Neatkarīgi no atlasītās opcijas, nospiežot J , kad video tiek parādīts pilnrāmja kadrā, tiek sākta video atskaņošana.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus