B Iestatīšanas izvēlne: Kameras iestatīšana

Lai skatītu iestatīšanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet cilni B

Iestatīšanas izvēlnē ir šādi vienumi:

Skatīt arī

“Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi )