a12: manuālā fokusa gredzens AF režīmā

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, vai objektīva fokusa gredzenu var izmantot manuālai fokusēšanai autofokusa režīmā.

OpcijaApraksts
[ Iespējot ]Autofokusu var pārslēgt, pagriežot objektīva fokusa gredzenu (autofokuss ar manuālu ignorēšanu). Fokusa gredzenu var izmantot manuālai fokusēšanai, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Lai atkārtoti fokusētu, izmantojot autofokusu, paceliet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas un pēc tam vēlreiz nospiediet to līdz pusei.
[ Atspējot ]Objektīva fokusa gredzenu nevar izmantot manuālai fokusēšanai, kamēr ir atlasīts autofokusa režīms.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus