Ilgas ekspozīcijas NR

  1. G poga
  2. C fotoattēlu uzņemšanas izvēlne

Samaziniet "troksni" (spilgti plankumi vai migla) fotogrāfijās, kas uzņemtas ar lēnu aizvara ātrumu.

OpcijaApraksts
[ Ieslēgts ]Samaziniet troksni fotogrāfijās, kas uzņemtas ar aizvara ātrumu, kas ir mazāks par 1 s.
[ Izslēgts ]Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana ir atspējota.

Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana tiek veikta pēc fotoattēla uzņemšanas. Apstrādes laikā uzņemšanas displejā tiks parādīts paziņojums [ Performing noise production ]. Attēlus nevar uzņemt, kamēr ziņojums nav nodzēsts no displeja. Laiks, kas nepieciešams fotoattēlu apstrādei pēc uzņemšanas, aptuveni dubultojas.

Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana

Ja kamera tiek izslēgta pirms apstrādes pabeigšanas, attēls tiks saglabāts, bet trokšņu samazināšana netiks veikta.