a10: AF vājā apgaismojumā

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties [ Ieslēgts ], lai precīzāk fokusētu vāja apgaismojuma apstākļos, kad fokusa režīmam ir atlasīts AF-S vai kad ir atlasīts AF-A un fotografējat AF-S režīmā.

  • Šī opcija darbojas tikai fotoattēlu režīmā.
  • Režīmā b [ Low-light AF ] ir fiksēts uz [ On ].
  • Vāja apgaismojuma AF ir atspējots fotografēšanas ar intervāla taimera un laika intervāla video ierakstīšanas laikā.
  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts ], kamerai var būt nepieciešams vairāk laika, lai fokusētu.
  • Kamēr darbojas vāja apgaismojuma AF, displejā parādīsies “Low-light”. Displeja atsvaidzes intensitāte var samazināties.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus