Attēla komentārs

  1. G poga
  2. B iestatīšanas izvēlne

Pievienojiet komentāru jaunajām fotogrāfijām, kad tās tiek uzņemtas. Komentārus var skatīt NX Studio cilnē [ Informācija ].

Ievadiet komentāru

Ievadiet komentāru līdz 36 rakstzīmēm. Iezīmējiet [ Ievadīt komentāru ] un nospiediet 2 , lai parādītu teksta ievades dialoglodziņu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā "Teksta ievade" ( Teksta ievade ).

Pievienojiet komentāru

Lai pievienotu komentāru nākamajām fotogrāfijām, iezīmējiet [ Pievienot komentāru ], nospiediet 2 un apstipriniet, ka blakus esošajā izvēles rūtiņā ir redzama atzīme ( M ). Nospiediet J , lai saglabātu izmaiņas un izietu; komentārs tiks pievienots visām turpmākajām fotogrāfijām.

Foto informācija

Komentārus var apskatīt fotografēšanas datu lapā fotoattēla informācijas displejā.