d9: fokusa maksimums

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Ja manuālā fokusa režīmā ir iespējota fokusa noteikšana, fokusētie objekti displejā tiek norādīti ar krāsainām kontūrām. Jūs varat izvēlēties krāsu.

Maksimālais līmenis

Izvēlieties no [ 3 (augsta jutība) ], [ 2 (standarta) ], [ 1 (zema jutība) ] un [ Izslēgts ]. Jo lielāka vērtība, jo lielāks dziļums tiks parādīts kā fokuss.

Augstākā izceltā krāsa

Izvēlieties izcēluma krāsu.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus