C Fotografēšanas izvēlne: fotografēšanas opcijas

Lai skatītu fotoattēlu uzņemšanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet cilni C

Fotografēšanas izvēlnē ir šādi vienumi:

Skatīt arī

Fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi ” ( Fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi )