C Fotografēšanas izvēlne: fotografēšanas opcijas

Lai skatītu fotoattēlu uzņemšanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet cilni C

Fotografēšanas izvēlnē ir šādi vienumi:

Skatīt arī

“Fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (Fotografēšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi )