a7: Ierobežojiet AF apgabala režīma izvēli

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties AF apgabala režīmus, kurus var atlasīt, izmantojot i izvēlni vai pielāgotās vadīklas.

  • Iezīmējiet opciju un nospiediet 2 , lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ). Režīmi, kas atzīmēti ar atzīmi ( M ), ir pieejami izvēlei, izmantojot apakškomandu skalu.
  • Lai pabeigtu darbību, nospiediet J .

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus