d5: pagarināti aizvara ātrumi (M)

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Ja atlasāt [ Ieslēgts ], varat pagarināt aizvara ātrumu, uzņemot režīmā M , līdz 900 sekundēm (15 minūtēm). Tas ir noderīgi, ja vēlaties fotografēt ar atvērtu aizvaru ilgāku laiku, piemēram, fotografējot astronomiski.

  • Ja aizvara ātrums ir 60 sekundes un mazāks, ekspozīcijas laiks atbilst izvēlētajam aizvara ātrumam (ja ir atlasīts [ Ieslēgts ]). Kad sākas uzņemšana, vadības panelis pārslēdzas, lai norādītu, ka aizvars ir atvērts.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus