Problēmu novēršana

Tālāk ir norādīti dažu izplatītu problēmu risinājumi.

  • Programmas SnapBridge problēmu novēršanas informāciju var atrast lietotnes tiešsaistes palīdzībā, ko var skatīt šeit:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Informāciju par Wireless Transmitter Utility skatiet utilīta tiešsaistes palīdzībā.
ProblēmaRisinājums
Kamera parāda TCP/IP kļūdu.Savienojuma iestatījumi ir jāpielāgo. Pārbaudiet resursdatora vai bezvadu maršrutētāja iestatījumus un atbilstoši pielāgojiet kameras iestatījumus ( Tīkla iestatījumi ).
Kamera parāda kļūdu “nav atmiņas kartes”.Atmiņas karte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi (Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana ).
Augšupielāde ir pārtraukta un to nevar atsākt.Augšupielāde tiks atsākta, ja kamera tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta (Augšupielādē attēlus ).
Savienojums ir neuzticams.Ja vienumam [ Kanāls ] ir atlasīts [ Automātiski ], kad veidojat savienojumu ar viedierīci, izvēlieties [ Manuāli ] un atlasiet kanālu manuāli ( Wi-Fi savienojuma iestatījumi ).
Ja kamera ir savienota ar datoru infrastruktūras režīmā, pārbaudiet, vai maršrutētājs ir iestatīts uz kanālu no 1 līdz 8 ( Tīkla iestatījumi ).