Problēmu novēršana

Tālāk ir norādīti dažu izplatītu problēmu risinājumi.

  • Programmas SnapBridge problēmu novēršanas informāciju var atrast lietotnes tiešsaistes palīdzībā, ko var skatīt šeit:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Informāciju par Wireless Transmitter Utility skatiet utilīta tiešsaistes palīdzībā.
ProblēmaRisinājums
Kamera parāda TCP/IP kļūdu.Savienojuma iestatījumi ir jāpielāgo. Pārbaudiet resursdatora vai bezvadu maršrutētāja iestatījumus un atbilstoši pielāgojiet kameras iestatījumus ( Tīkla iestatījumi ).
Kamera parāda kļūdu “nav atmiņas kartes”.Atmiņas karte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi ( Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana ).
Augšupielāde tiek pārtraukta un to nevar atsākt.Augšupielāde tiks atsākta, ja kamera tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta ( Attēlu augšupielāde ).
Savienojums ir neuzticams.Ja vienumam [ Kanāls ] ir atlasīts [ Automātiski ], kad veidojat savienojumu ar viedierīci, izvēlieties [ Manuāli ] un atlasiet kanālu manuāli ( Wi-Fi savienojuma iestatījumi ).
Ja kamera ir savienota ar datoru infrastruktūras režīmā, pārbaudiet, vai maršrutētājs ir iestatīts uz kanālu no 1 līdz 8 ( Tīkla iestatījumi ).