b3: precizējiet optimālo ekspozīciju

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izmantojiet šo opciju, lai precīzi noregulētu kameras izvēlēto ekspozīcijas vērtību; ekspozīciju var precīzi noregulēt katrai mērīšanas metodei atsevišķi. Ekspozīciju var noregulēt uz augšu, lai iegūtu gaišāku ekspozīciju, vai uz leju, lai iegūtu tumšāku ekspozīciju, diapazonā no +1 līdz –1 EV ar soli 1/6 EV. Noklusējums ir 0.

Ekspozīcijas precizēšana

Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam b3 [ Fine-tune optimalexpo ], ekspozīcijas kompensācijas ikona ( E ) netiks parādīta. Vienīgais veids, kā noteikt, cik daudz ekspozīcija ir mainīta, ir skatīt apjomu pielāgotā iestatījuma b3 precizēšanas izvēlnē.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus