Laika josla un datums

  1. G poga
  2. B iestatīšanas izvēlne

Mainiet laika joslas un iestatiet kameras pulksteni. Mēs iesakām regulāri regulēt kameras pulksteni.

OpcijaApraksts
[ Laika josla ]Izvēlieties laika joslu. [ Datums un laiks ] tiek automātiski iestatīts uz laiku jaunajā laika joslā.
[ Datums un laiks ]Iestatiet kameras pulksteni uz laiku izvēlētajā [ Laika josla ].
[ Datuma formāts ]Izvēlieties secību, kādā tiek parādīta diena, mēnesis un gads.
[ Vasaras laiks ]Izvēlieties [ Ieslēgts ], lai ieslēgtu vasaras laiku, vai [ Izslēgts ], lai to izslēgtu. Izvēloties [ Ieslēgts ], pulkstenis tiek automātiski pārvietots par vienu stundu uz priekšu. Noklusējuma iestatījums ir [ Izslēgts ].

Ja kameras pulkstenis ir inicializēts, uzņemšanas displejā kā brīdinājums tiek parādīta ikona 1 .